top of page
שפת הציפורים

"Deep inside my heart I got this everlasting light that’s shining like the sun and radiates on everyone… And the more that I give, the more I’ve got to give, it’s the way that I live, it’s what I’m living for!”

מלגות להתכנסות שפת הציפורים

בשמחה רבה אנחנו מציעים מספר מוגבל של מלגות למשתתפי התכנסות שפת הציפורים.

חשוב לנו שמי שרוצה להצטרף להתכנסות השנתית יוכל לעשות זאת, מבלי המחסומים שכסף עלול ליצר בינינו...

המלגה מכסה שליש מעלות הכרטיס (30% הנחה).

ניתן להגיש בקשות למלגה עד ה-1 באפריל.

תשובות יינתנו למגישים עד ל-10 באפריל.

קחו בחשבון כי יתכן ועד מועד קבלת התשובות יאזלו הכרטיסים להתכנסות.

להגשת בקשה אנא מלאו את הטופס הבא:

bottom of page