"Deep inside my heart I got this everlasting light that’s shining like the sun and radiates on everyone… And the more that I give, the more I’ve got to give, it’s the way that I live, it’s why I’m living for!”

מלגות לקורסים שנתיים

בשמחה רבה אנחנו מציעים מספר מוגבל של מלגות לקורסים השנתיים שלנו.

חשוב לנו שמי שרוצה להשתתף בקורסים שלנו יוכל לעשות זאת, מבלי המחסומים שכסף יכול ליצר ביננו...

שלושת הקורסים שנתיים שלנו הם: 

  • שפת הפרא

  • שפת הציפורים, שישי-שבת בירושלים - הגשת המלגות הסתיימה

  • שפת הציפורים, ימי שני ברמות מנשה - הגשת המלגות הסתיימה

שווי המלגות יהיה 25-50% ממחיר הקורס.

בנוסף, נשמח לשמוע האם יש דרך בה תרצה/י לתרום מכישוריך לטובת הקורס. ישנם מספר תחומים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים בהם עזרה ותמיד טוב גם לשמוע על רעיונות נוספים שעולים לכם:

  • צילום סטילס במפגשים

  • צילום וידאו במפגשים

  • תמיכה לוגיסטית - סידור נקודת המפגש שעה לפני שכולם מגיעים

  • מוזיקה

  • עזרה בענייני פייסבוק

  • כתיבת חוויות מהמפגשים (לצורכי פרסום)

 

מוזמנים לפנות אלינו אם יש לכם שאלות לגבי העזרה שאנחנו מבקשים דרך כאן.

מועדים

לשפת הציפורים

מועד ההגשה הסתיים ה-2 בספטמבר.

לשפת הפרא 

ניתן להגיש בקשות למלגה עד ה-25 בספטמבר 2019.

תשובות יינתנו למגישים עד ל-2 באוקטובר.

קבלת מלגה מותנית בראיון אישי ותיאום ציפיות.

להגשת בקשה אנא מלאו את הטופס הבא:

בניית האתר, צילום ותחושת זכות גדולה:  אורי ערד