top of page

האירועים הקרובים

sparrow-9950.jpg
סופשבוע מבוא לציור בר

סופשבוע של ציור בשטח הטבעי
סדנת המבוא לציור בר הנה הזדמנות להתוודע אל עולמן המופלא של הציפורים ואל עולם הציור בטבע. נרחיב את השקפתנו על התרחשויות מרתקות ומסתוריות המתקיימות יום יום ושעה שעה בעולם הטבע הסובב אותנו, נתבונן בעיניים חדשות על הסביבה, נלמד טכניקות ציור טבע ונצייר לרוב.

sparrow-9950.jpg
סדנת מבוא לשפת הציפורים

סדנת המבוא לשפת הציפורים הנה הזדמנות להתוודע אל עולמן המופלא של הציפורים ואפשרות להרחיב את השקפתנו על התרחשויות מרתקות ומסתוריות המתקיימות יום יום ושעה שעה בעולם הטבע הסובב אותנו.

sparrow-9950.jpg
הפרא בתוכי

21 בינואר 2024

החיבור לטבעי ולפראי חושף בפנינו את המקורות העמוקים של הקיום שלנו עוד לפני הגעתן של הקליפות שהלכו והפרידו בינינו, המין האנושי, לבין הטבע.
אל מול אתגרי השעה כאן בארץ ובעולם כולו אנו נדרשים כעת לדייק את דרכנו ולהתחבר מחדש למעיינות שמטעינים אותנו בהשראה, בהירות ואנרגיה.

sparrow-9950.jpg
בוקר של חיבור

8 במרץ 2024

סדנת בוקר - חיבור לטבע במודל שמונת המגינים
יום שישי 9-12 באזור יערות מנשה.
הצטרפו אלינו לסדנה חוויתית בה נתרגל חיבור בעזרת כלים שונים.
הסדנה למבוגרים בלבד בדאנא (תשלום לפי יכולת ורצון).

sparrow-9950.jpg
סדנת מבוא לשמונת המגינים

12 ביולי 2024

יומיים של חיבור לטבע והכרות עם המודל לפיו הכל אצלנו עובד

bottom of page