top of page
תמונות מקורסים 6 ו-7

סדנת שפת הציפורים בחצבה מאי 2015

הזנבנים הם ציפור מיוחדת מאוד עם חיים חברתיים מרתקים שמזכירים מעת אותנו בני האדם. עשרות השנים בהם מבוצע מחרק אקדמי על הזנבנים ומאמצים שהקדישו עשרות אנשים לאורך הדורות פיתחו אמון בין הזנבנים לבין בני האדם והתוצאה היא שאחרי תהליך הכרות קצר הזנבנים מזהים כי בני האדם לא מהווים איום עליהם ופשוט "מתעלמים" או מקבלים את נוכחות בני האדם סביבם. הזנבנים מספקים לנו הזדמנות מיוחדת ללמוד שפת הציפורים מעצם העובדה שאנחנו יכולים להיות ממש ממש קרוב אליהם והם ממשיכים בשלהם. תודה על 3 ימים ממלאים ומלמדים.

תודה לצלם: מישל אורן

סדנת שפת הציפורים בחצבה מאי 2015
סדנת שפת הציפורים בחצבה מאי 2015
סדנת שפת הציפורים בחצבה מאי 2015
סדנת שפת הציפורים בחצבה מאי 2015
סדנת שפת הציפורים בחצבה מאי 2015
אורי ערד
סדנת שפת הציפורים בחצבה מאי 2015
זנבן ערבי
DSC_0277.JPG
DSC_0346.JPG
DSC_0314.JPG
DSC_0305.JPG
DSC_0301.JPG
DSC_0295.JPG
DSC_0285.JPG
IMG_6906.JPG
DSC_0342.JPG
IMG_6933.JPG
DSC_0348.JPG
DSC_0296.JPG
סדנת שפת הציפורים בחצבה מאי 2015

סדנת שפת הציפורים וחיבור לטבע בקליפורניה ינואר 2015

מכון 8 המגינים (8 Shields Institute) מעבירים מספר סדנאות אינטנסיביות לאורך השנה ביחד עם ג'ון יאנג. בינואר 2015 הצטרפתי (אורי) לסדנה שנקראה Awakening our original desing או בתרגום חופשי "לעורר מחדש את מה שנועדנו להיות". הסדנה עסקה במגוון רחב של כלים להגעה לחיבור עמוק לטבע בהם גם שפת הציפורים וטקס איניפי.

סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
IMG_6047.JPG
IMG_6044.JPG
IMG_6024.JPG
IMG_6005.JPG
IMG_5909.JPG
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
IMG_5964.JPG
IMG_5967.JPG
IMG_6001.JPG
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
סדנת שפת הציפורים בארה"ב ינואר 2015
bottom of page