top of page
< Back

רותם רילסקי

להקות

רותם רילסקי

שפת הציפורים שינתה את חיי. למדתי מה זה להקשיב באמת. לעולם, לאנשים ולעצמי. כשיש מסביבי ציפורים אני אף פעם לא מרגישה לבד בעולם

bottom of page