top of page
< Back

מיכל קרמונה וימן

צוות שפתה

מיכל קרמונה וימן

הציפור הראשונה בשבילי הייתה הנשר החותך את הוואדי ברמת הגולן. המשורר הראשון בשבילי היה אלכסנדר פן שבור הלב והשיכור. מאז אוהבת שירה וציפורים, אוהבת במיוחד את מקומות המפגש ביניהם.

bottom of page