top of page
< Back

נטע ברגהאוס

צוות שפתה

נטע ברגהאוס

מדריכת טיולים ומורת דרך, עוסקת בתחום הטיילות, הקיימות והחינוך הסביבתי. חיה באלמגור, אמא לדרור ועופר. רואה בגששות כלי משמעותי לחיבור בין האדם לטבע והגברת תחושת ה"בית" גם כשאנחנו בחוץ.

bottom of page