top of page
ליאור גל

ליאור גל

להקות

ליאור גל, אבא, לסוף וזוהרה, מנהל צוות פיתוח מאז היותי ילד עולם הציפורים שבה אותי ,החופש לעוף ,לשיר ,להיות עוצמתי ועם זאת קל כמו הרוח, בשפת הציפורים מצאתי את הבית ,איתה אני צועד בדרך כבר כמעט 4 שנים ,לומד , לעיתים גם מלמד ובעיקר בהכרת תודה עצומה על ההשפעה של שפת הציפורים בחיי,

bottom of page