top of page
< Back

שימי רף

שימי רף

שימי "המורה של המורים" הכשיר עשרות מדריכי ליקוט בשנים האחרונות, 
והשריש את תחום הלקטות בארץ... (לקריאה נוספת לחצו על התמונה)

bottom of page