top of page
< Back

שחר מילינבסקי

שחר מילינבסקי

אישה בתקופת חיים זו נעה עם מטרה לחיות חיים מאושרים ובריאים של הגשמת יעוד על אדמה .
אהבת האדמה הוא מה שמנחה אותי בחיי,
מתנתי היא רפואה בעזרת מגע וכוונה . הקשבה לקולות הטבע והילדים.

bottom of page