top of page
< Back

סיגל יאיר

להקות

סיגל יאיר

מילדות הייתי קרובה לאדמה ולטבע, כחלק מהמורשת המשפחתית. בשפת הציפורים מצאתי רובד נוסף של חיבור ותחושת שייכות. אני חיה בעולם שוקק ויש לי איתו מערכת יחסים אישית, ייחודית.
שמחה לחלוק עם עוד אנשים את הפליאה, הסקרנות וההתרגשות שבהתבוננות בסובב אותנו.

bottom of page