top of page
< Back

טאווה (חמוטל) גורן חיטין

צוות שפתה

טאווה (חמוטל) גורן חיטין

אני מאמינה שבלימוד והדרכה אפשר וצריך ליצור למודרכים סביבה בה אפשר לשחק, להנות, לצחוק, להתמודד עם אתגרים חיצוניים ופנימיים, למצוא את החוזקות להכיר ולקבל צדדים שונים של עצמם,
ולעשות את כל זה יחד עם עוד אנשים שעוברים את אותם דברים - לדבר, לשתף ולקבל הכרה ותמיכה.
אני משתמשת במיומנויות קדומות כדי לחזק ולהעמיק את הקשר של האדם עם הסביבה, עם קהילה ועם עצמו. מייסדת "אבני דרך - התכנסות מלאכות קדומות" ו"שמונת המגינים ישראל".... (לקריאה נוספת לחצו על התמונה)

bottom of page