צילום: נפתלי מירון

בניית האתר, צילום ותחושת זכות גדולה:  אורי ערד