חן לרנר-גולן

חן לרנר-גולן

בלוט

מלאכת מכשפת זה מה שאני עושה :) הטבע לי בית , אוהבת את האדמה. לשוטט ,לנווט ,ללקט צמחים, ללוות א.נשים בתקשורת מקרבת, בטבע ובחלימת רעיונות חדשים. מודה על הזכות להיות בחיים. גרה בקיבוץ גונן עם אישי היקר, עם הצמחים השמיים וחיות הבר.