top of page
< Back

נדב איל

ילדים

נדב איל

מגשש אחרי קולות, עקבות וסימנים בטבע ולומד דרכם על הסביבה ועל עצמי. רואה בשפת הציפורים כלי משמעותי בפיתוח המודעות שלנו והחיבור לסביבה שאנחנו חיים בה. מתרגש מהמגוון האדיר והאפשרות ללמוד, להעמיק ולהתחבר עוד ועוד.

bottom of page