< Back

יעל דונגי

בלוט

יעל דונגי

מרגישה שאני הגרסה הטובה ביותר של עצמי כשאני מתבוננת בעצים, מאזינה לציפורים, מרגישה את הרוח ונושמת הכל פנימה. ובדרך כלל רק אז - אני מרגישה באמת בבית.