top of page
< Back

איתן רובינשטיין

צוות שפתה

איתן רובינשטיין

לפני כמה שנים התוודעתי לשפת הציפורים. מימד מופלא נחשף בפניי, חווית החיים שלי השתנתה ללא היכר. מאז אני מתהלך בעולם בתחושת עניין בלי פוסקת, תחושת שייכות נעימה ועוטפת. המזל הטוב האיר לי פנים, וניתנה לי הזכות להעביר את הידע והחוויות הללו לאנשים אחרים. אני בהכרת תודה עמוקה על זכות זו... (לקריאה נוספת לחצו על התמונה)

bottom of page